Czy i dlaczego wszystkie nietrywialne zera funkcji dzeta mają część rzeczywistą równą jedna druga?

#669 | 2019-01-11 09:34:26
amonymous
Czy i dlaczego wszystkie nietrywialne zera funkcji dzeta mają część rzeczywistą równą jedna druga? https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_zeta_function
#694 | 2019-03-10 22:25:46
hmm3ec6af
Ponieważ cosinus kąt omega funkcji dzeta należy do ciała liczb zespolonych o różnicy liczb pierwszych,