Znajdź ten zbiór.

#735 | 2019-04-12 17:18:21
humaniścinieznajo3ec6af
Zbiór rozwiązań równania x^3+bx^2+bx+1=0 jest dwuelementowy. Znajdź ten zbiór.